Reverzní osmotická jednotka GROWMAX, 3000L/den

  • -20%

Reverzní osmóza Growmax3000 pomocí polopropustné membrány čistí vodu od chemických nečistot, 95% těžkých kovů a solí a 99% chloru. Také odstraňuje dusičnany, dusitany, chlór, sedimenty, špínu, prach, herbicidy, pesticidy, těkavé organické znečišťující látky. Výkon 3000l/den, doporučená teplota vody 25°C, doporučený tlak vody 4-6kg/cm2, životnost filtrů 4-6měsíců.

31 200 Kč 39 000 Kč Sleva 20%

25 785.12 bez DPH

Počet

003212