EC metr Essential

EC metr Essential, kapesní EC metr, jednoduché používání, automatické vyrovnávání teploty, auto off - šetří baterie, max 20 sekund než se měření ustálí, předkalibrován, doporučená kalibrace po 10 použitích.

2 400 Kč

1 983.47 bez DPH

Počet
skladem

000627

Technické informace

rozpětí 0.1 až 10.0 EC
rozlišení 0.1 EC
přesnost +/- 2% celé škály
baterie 4 x 1.5 V knoflíková baterie (alkalická A76 či její ekvivalent)
životnost baterií přibližně 100 hodin
auto-vypínání po cca 15 minutách
pracovní teplota 0° až 50°C
kompenzace teploty automatická, od 0° po 70°C
rozměry 170 x 32 x 15 mm
hmotnost cca 70 g
Kalibrace
EC metr byl nakalibrován v rámci výroby. Přesto doporučujeme jej znovu nakalibrovat po každých 10 měřeních, aby se udržela přesnost přístroje.
1.Nejprve sejměte ochranný uzávěr a omyjte senzor destilovanou vodou.
2.Namočte senzor do roztoku Essentials CF Standard (hodnota EC 2.8).
3.Špičkou EC metru zamíchejte v roztoku, aby zmizely bubliny.
4.Pak se snažte chvíli přístrojem nehýbat a počkejte, až se na displeji ustálí naměřená hodnota.
5.Odstraňte gumovou těsnící zátku na zadní straně EC metru.
6.Pod zátkou se nachází kalibrační šroubek, který malým šroubovákem nastavte na hodnotu 6.7.
7.Kalibrace je hotová. Nasaďte zátku zpět (bez ní by přístroj nebyl vodě odolný) a před měřením omyjte senzor důkladně destilovanou vodou.
Měření
1.Sejměte ochranný uzávěr.
2.Zapněte EC metr stisknutím tlačítka ON/OFF.
3.Ponořte špičku přístroje do měřeného roztoku po čáru ponoru.
4.Špičkou EC metru zamíchejte v roztoku, aby zmizely bubliny.
5.Přístrojem chvíli nehýbejte a počkejte, až se na displeji ustálí naměřená hodnota.
6.Před každým měřením a po něm omyjte senzor vodou a opatrně jej osušte.
7.Přístroj vypněte a nasaďte ochranný uzávěr.
Poznámka: v blízkosti určitých radiových vysílačů může displej ukazovat chybné hodnoty. Pokud se tak stane, opakujte měření na jiném místě.